Monday, September 8, 2008
Saint Paul

“ Chiar dacã as vorbi în limbi omenesti si îngeresti, si n-as avea dragoste, sunt o aramã sunãtoare sau un chimval zângãnitor.
Si chiar dacã as avea darul prorociei, si as cunoaste toate tainele si toatã stiinta; chiar dacã as avea toatã credinta asa încât sã mut si muntii, si n-as avea dragoste, nu sunt nimic.
Si chiar dacã mi-as împãrti toatã averea pentru hrana sãracilor, chiar dacã mi-as da trupul sã fie ars, si n-as avea dragoste, nu-mi foloseste la nimic.
Dragostea este îndelung rãbdãtoare, este plinã de bunãtate: dragostea nu pizmuieste; dragostea nu se laudã, nu se umflã de mândrie, nu se poartã necuviincios, nu cautã folosul sãu, nu se mânie, nu se gândeste la rãu, nu se bucurã de nelegiuire, ci se bucurã de adevãr, acoperã totul, crede totul, nãdãjduieste totul, suferã totul.
Dragostea nu va pieri niciodatã. Prorociile se vor sfârsi; limbile vor înceta; cunostinta va avea sfârsit.
Cãci cunoastem în parte, si prorocim în parte; dar când va veni ce este desãvârsit, acest "în parte" se va sfârsi.
Când eram copil, vorbeam ca un copil, simteam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am fãcut om mare, am lepãdat ce era copilãresc.
Acum, vedem ca într-o oglindã, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea fatã în fatã. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaste deplin, asa cum am fost si eu cunoscut pe deplin.
Acum dar rãmân aceste trei: credinta, nãdejdea si dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea."

"Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up,
Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil;
Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth;
Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.
Charity never faileth: but whether there be prophecies, they shall fail; whether there be tongues, they shall cease; whether there be knowledge, it shall vanish away.
For we know in part, and we prophesy in part.
But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away.
When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put away childish things.
For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.
And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity. "